නවීන තාක්‍ෂණය සහ විශාල දත්ත: 2020 දී වෙළඳපල පර්යේෂණ සඳහා අවධානය යොමු කළ යුතු දේ

බොහෝ කලකට පෙර future ත අනාගතය පැමිණ ඇති බවක් පෙනෙන්නට තිබුණි: 2020 වර්ෂය අවසානයේ අප වෙත පැමිණ ඇත. විද්‍යා ප්‍රබන්ධ කතුවරුන්, ප්‍රමුඛ විද්‍යා scientists යින් සහ දේශපාලන politicians යන් ලෝකය කෙබඳු වනු ඇත්දැයි බොහෝ කලක සිට පුරෝකථනය කර ඇති අතර, අපට තවමත් පියාසර කාර්, අඟහරු මත මානව ජනපද හෝ නල මාර්ග නොතිබුණද, අද තාක්ෂණික දියුණුව සැබවින්ම විශිෂ්ටයි - සහ එසේ වනු ඇත දිගටම පුළුල් කරන්න. වෙළඳපල පර්යේෂණ සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, තාක්‍ෂණික නවෝත්පාදනයන්