පාරිභෝගික දත්ත කළමනාකරණයේ අනන්‍යතා ප්‍රහේලිකාව

පාරිභෝගික අනන්‍යතා අර්බුදය හින්දු පුරාවෘත්තවල, මහා විශාරදයකු හා භූත රජෙකු වන රාවණාට හිස් දහයක් ඇති අතර එය ඔහුගේ විවිධ බලයන් හා දැනුම සංකේතවත් කරයි. හිස අකර්මණ්‍ය වූ අතර නැවත සකස් කිරීමේ හැකියාව ඇත. ඔවුන්ගේ සටනේදී, රණශූර දෙවියා වන රාම, රාවණාගේ හිසට පහළින් ගොස් ඔහුගේ හුදකලා හදවතට ඊතලය ඉලක්ක කර ඔහුව යහපත සඳහා මරා දැමිය යුතුය. නූතන කාලවලදී, පාරිභෝගිකයා රාවණාට සමාන ය