හිසරදය නැවැත්වීම: ඔබේ ROI මැනීමට සබැඳි පෝරම උදව් කරන්නේ ඇයි

ආයෝජකයින්ට ROI තථ්‍ය කාලය තුළ මැනිය හැකිය. ඔවුන් තොගයක් මිලට ගන්නා අතර, ඕනෑම මොහොතක තොගයේ මිල දෙස බැලීමෙන්, ROI අනුපාතය ධනාත්මක හෝ .ණාත්මක දැයි ඔවුන්ට ක්ෂණිකව දැනගත හැකිය. අලෙවිකරුවන්ට එය පහසු වූයේ නම් පමණි. ROI මැනීම අලෙවිකරණයේ වැදගත්ම රැකියාවකි. ඇත්ත වශයෙන්ම, එය අප දිනපතා මුහුණ දෙන වඩාත් අභියෝගාත්මක කාර්යයන්ගෙන් එකකි. වත් කරන සියලුම දත්ත සමඟ