සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරමින් වඩා හොඳ විද්‍යුත් තැපැල් අලෙවිකරණ ලැයිස්තු නිර්මාණය කරන්නේ කෙසේද

1990 දශකයේ දී මාධ්‍යය පුළුල් ලෙස භාවිතා කළ දින සිට අලෙවිකරුවන්ට අනාගත ගනුදෙනුකරුවන් වෙත ළඟා වීමට විද්‍යුත් මාධ්‍ය අලෙවිකරණය ජනප්‍රිය මාධ්‍යයකි. ස්මාර්ට් ඉන්සයිට්ස් සහ ගෙට් රෙස්පොන්ස් විසින් පවත්වන ලද අලෙවිකරුවන් 1,800 දෙනෙකුගේ සමීක්ෂණයට අනුව සමාජ මාධ්‍ය, ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් සහ අන්තර්ගත අලෙවිකරණය වැනි නව තාක්‍ෂණයන් නිර්මාණය කළද ඊමේල් වඩාත් effective ලදායී යැයි සැලකේ. කෙසේ වෙතත්, ඊමේල් අලෙවිකරණ හොඳම භාවිතයන් නව තාක්‍ෂණය සමඟ විකාශනය වී නැති බව මින් අදහස් නොවේ. සමාජ මාධ්ය වලට ස්තූතියි දැන් එහි තිබේ