ඔබේ සමාජ මාධ්‍ය පරිවර්තනය ඉහළ නැංවීමට ස්ථිර මාර්ග පහක්

අනාගත ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ චිත්තවේගීය සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර ගැනීම සඳහා වඩාත් කාර්යක්ෂම ක්‍රමය සමාජ මාධ්‍ය හරහා බව නොකියයි. කෙනෙකුට විවිධ සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවල බිලියන ගණනක් පරිශීලකයින් සොයා ගත හැකිය; මෙම අපූරු අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන නොගැනීම එතරම් විශාල නාස්තියක් වනු ඇත. මේ දිනවල එය දැකීමට, ඇසීමට සහ දැනීමට අවශ්‍යය, ඒ නිසා සෑම කෙනෙක්ම පාහේ ඔවුන්ගේ ගිණුම් වෙත යන්නේ ඔවුන්ගේ සිතුවිලි විකාශනය කිරීමට ය

කොටස් සහ පරිවර්තන ඉහළ නංවන සමාජ මාධ්‍ය උපක්‍රම 10 ක්

ජනප්‍රිය විශ්වාසයන්ට පටහැනිව, සමාජ මාධ්‍ය අලෙවිකරණය යනු ඔබගේ ලිපි සමඟ සබැඳිව සිටීම පමණක් නොවේ. ඔබ නිර්මාණාත්මක හා බලගතු අන්තර්ගතයන් ඉදිරිපත් කළ යුතුය - එය ක්‍රියා කිරීමට මිනිසුන්ට අවශ්‍ය කරන දෙයක්. යමෙකු ඔබගේ සටහන බෙදාගැනීම හෝ පරිවර්තනයක් ආරම්භ කිරීම තරම් සරල විය හැකිය. කැමති හා අදහස් කිහිපයක් ප්‍රමාණවත් නොවේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඉලක්කය වෛරස් වීම නමුත් එය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා කළ යුතු දේ