ප්‍රශස්ත ලෙස බුද්ධි වලාකුළක්: උසස් හා වේගවත් පරීක්‍ෂණ සඳහා තත්ත්‍ව එන්ජිම භාවිතා කරන්නේ කෙසේද?

ඔබේ ව්‍යාපාර පරීක්‍ෂණයට සහ ඉගෙනීමට උපකාර කිරීම සඳහා ඔබ අත්හදා බැලීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම්, ඔබ බොහෝ විට ප්‍රශස්ත ලෙස බුද්ධි වලාකුළක් භාවිතා කරයි - නැතහොත් ඔබ අවම වශයෙන් එය දෙස බැලුවා. ප්‍රශස්තිකරණය යනු ක්‍රීඩාවේ ඇති ප්‍රබලතම මෙවලමකි, නමුත් එවැනි ඕනෑම මෙවලමක් මෙන් එය ක්‍රියා කරන ආකාරය ඔබට නොතේරුන හොත් එය වැරදි ලෙස භාවිතා කිරීමට ඉඩ ඇත. ප්‍රශස්ත ලෙස බලවත් කරන්නේ කුමක් ද? එහි විශේෂාංග කට්ටලයේ හරයෙහි වැඩිපුරම දැනුවත් වන්නේ සහ