සරල 5-පියවර මාර්ගගත විකුණුම් පුනරුත්ථාපනයක් සකසන්නේ කෙසේද

COVID-19 නිසා පසුගිය මාස කිහිපය තුළ බොහෝ ව්‍යාපාර අන්තර්ජාල අලෙවිකරණය වෙත මාරු විය. මෙමඟින් බොහෝ සංවිධාන හා කුඩා ව්‍යාපාර effective ලදායී ඩිජිටල් අලෙවිකරණ උපාය මාර්ගයන් ඉදිරිපත් කිරීමට පෙළඹී ඇත, විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ ගඩොල් සහ මෝටාර් වෙළඳසැල් හරහා විකුණුම් මත වැඩි වශයෙන් රඳා සිටි සමාගම්. අවන්හල්, සිල්ලර වෙළඳසැල් සහ තවත් බොහෝ දේ නැවත විවෘත කිරීමට පටන් ගෙන ඇති අතර, පසුගිය මාස කිහිපය තුළ උගත් පාඩම පැහැදිලිය - මාර්ගගත අලෙවිකරණය ඔබේ සමස්තයේ කොටසක් විය යුතුය