ඩිජිටල් පරිවර්තනය මෙහෙයවන MarTech Trends

බොහෝ අලෙවිකරණ විශේෂඥයින් දනිති: පසුගිය වසර දහය තුළ අලෙවිකරණ තාක්ෂණයන් (Martech) වර්ධනය වී ඇත. මෙම වර්ධන ක්රියාවලිය මන්දගාමී නොවනු ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම, නවතම 2020 අධ්‍යයනයෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ වෙළඳපොලේ අලෙවිකරණ තාක්‍ෂණ මෙවලම් 8000 කට වඩා ඇති බවයි. බොහෝ අලෙවිකරුවන් යම් දිනක මෙවලම් පහකට වඩා භාවිතා කරන අතර ඔවුන්ගේ අලෙවිකරණ උපාය මාර්ග ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී සමස්තයක් වශයෙන් 20 කට වඩා තිබේ. මාර්ටෙක් වේදිකා ඔබේ ව්‍යාපාරයට ආයෝඡනය ලබා ගැනීමට සහ උපකාර කිරීමට උපකාරී වේ