සමාජ මාධ්‍ය පාරිභෝගික සමාලෝචන උත්තේජනය කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ ඉඟි 5 ක්

විශාල වෙළඳ නාම සඳහා පමණක් නොව සාමාන්‍යය සඳහාද වෙළඳපල දුෂ්කර අත්දැකීමකි. ඔබට විශාල ව්‍යාපාරයක්, කුඩා දේශීය වෙළඳසැලක් හෝ අන්තර්ජාල වේදිකාවක් තිබුණත්, ඔබ ඔබේ ගනුදෙනුකරුවන් ගැන හොඳ සැලකිල්ලක් නොදක්වන්නේ නම්, ඉණිමඟට නැගීමේ අවස්ථාව සිහින් වේ. ඔබේ අපේක්ෂාවන් සහ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ සතුට ගැන ඔබ උනන්දුවක් දක්වන විට, ඔවුන් ඉක්මනින් පිළිතුරු දෙනු ඇත. ඔවුන් ඔබට බොහෝ දුරට විශ්වාසය, පාරිභෝගික සමාලෝචන සහ