වීඩියෝ: කෝපාවිෂ්ට බළලා, තරබාරු යුදෙව්වෙකු සහ යූඑස්සීටීඕ සම්බන්ධක දැනුවත්භාවය සහ නියැලීම

කෝපාවිෂ් Cat බළලා සහ මහත යුදෙව්වෙකු ජනාධිපති පත් කළ මේගන් ස්මිත් සමඟ පොදු වන්නේ කුමක්ද? අලෙවිකරණය ගැන එය අපට පවසන්නේ කුමක්ද? වසර තුනක් තිස්සේ SXSW හි සමස්ත කතාබහ මනින අයෙකු ලෙස, මම මේ වසරේ කුඩා අත්හදා බැලීමක් කිරීමට තීරණය කළේ දත්ත විද්‍යාව (එනම් සමාජ සවන්දීම) දත්ත නියැදියක් සමඟ සංසන්දනය කරමිනි (එනම් 6 වන වීදියේ කැමරා කාර්ය මණ්ඩලයක් සමඟ ඇවිදිමින් විමසීම මිනිසුන් මෝඩ ප්‍රශ්න). මෙන්න මොකක්ද