අලෙවිකරණයේදී AR කෙතරම් බලවත්ද යන්න සනාථ කරන උදාහරණ

බලා සිටින අතරතුර ඔබට විනෝද වන බස් නැවතුමක් ඔබට සිතාගත හැකිද? එය ඔබගේ දවස වඩාත් විනෝදජනක වනු ඇත, එසේ නොවේ ද? එය දිනපතා ගෙදර දොරේ වැඩවලින් ඇති වන ආතතියෙන් ඔබව ract ත් කරනු ඇත. එය ඔබට සිනහවක් ගෙන දේ. වෙළඳ නාමවලට ​​තම නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා එවැනි නිර්මාණාත්මක ක්‍රම ගැන සිතිය නොහැක්කේ ඇයි? ඔහ් ඉන්න; ඔවුන් දැනටමත් කළා! පෙප්සි එවැනි අත්දැකීමක් ලන්ඩන් මගීන් වෙත 2014 දී ගෙන ආවේය! බස් නැවතුම්පොළ පිටසක්වල ජීවීන්ගේ විනෝදජනක ලෝකයක මිනිසුන් දියත් කළේය,