නිවැරදි ජංගම යෙදුම් සංවර්ධන ආයතනය තෝරා ගන්නේ කෙසේද

දශකයකට පෙර, සෑම කෙනෙකුටම අභිමතකරණය කළ වෙබ් අඩවියක් සමඟ අන්තර්ජාලයේ කුඩා කොනක් තබා ගැනීමට අවශ්‍ය විය. පරිශීලකයින් අන්තර්ජාලය සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කරන ආකාරය ජංගම උපාංග වෙත වෙනස් වෙමින් පවතින අතර සිරස් වෙළඳපලවල් කිහිපයකට ඔවුන්ගේ පරිශීලකයින් සම්බන්ධ කර ගැනීමට, ආදායම ඉහළ නැංවීමට සහ ගනුදෙනුකරුවන් රඳවා තබා ගැනීම වැඩිදියුණු කිරීමට යෙදුමක් වැදගත් ක්‍රමයකි. සීඅයිඕ සහ ජංගම නායකයින්ගේ සමීක්ෂණයක් මත පදනම් වූ කිංවේ වාර්තාවකින් හෙළි වූයේ ජංගම යෙදුම් සංවර්ධනය මිල අධික, මන්දගාමී හා කලකිරීමට පත්වන බවයි. 56%