ප්‍රකාශකයින් ඇඩ්ටෙක්ට ඔවුන්ගේ වාසි විනාශ කිරීමට ඉඩ දෙයි

වෙබය යනු මෙතෙක් පැවති වඩාත්ම ගතික හා නව නිපැයුම් මාධ්‍යයයි. එබැවින් ඩිජිටල් වෙළඳ දැන්වීම් සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, නිර්මාණශීලිත්වය අසීමිත විය යුතුය. සෘජු විකුණුම් දිනා ගැනීම සහ එහි හවුල්කරුවන්ට අසමසම බලපෑමක් සහ කාර්ය සාධනයක් ලබා දීම සඳහා ප්‍රකාශකයෙකුට න්‍යායාත්මකව එහි මාධ්‍ය කට්ටලය වෙනත් ප්‍රකාශකයන්ගෙන් රැඩිකල් ලෙස වෙන්කර හඳුනාගත හැකිය. නමුත් ඔවුන් එසේ නොකරයි - මන්ද ඔවුන් අවධානය යොමු කර ඇත්තේ ප්‍රකාශකයින් විසින් කළ යුතු දැන්වීම් තාක්‍ෂණය මිස ඔවුන් කළ යුතු දේ නොවේ