වෙබ් අඩවියේ වේගය වැදගත් වන්නේ ඇයි සහ එය වැඩි කිරීමට ක්‍රම 5 ක්

ඔබ කවදා හෝ මන්දගාමී වෙබ් පිටුවක් අතහැර දමා, පිටුපස බොත්තම තට්ටු කරමින් ඔබ වෙනත් තැනක සොයන තොරතුරු සොයා ගැනීමට ගොස් තිබේද? ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔබට තිබේ; සෑම කෙනෙකුටම එක් අවස්ථාවක හෝ වෙනත් අවස්ථාවක තිබේ. සියල්ලට පසු, අපෙන් 25% ක් පිටුවක් තත්පර හතරකින් පටවා නොමැති නම් එය අතහැර දමනු ඇත (සහ අපේක්ෂාවන් ඉහළ යන්නේ කාලයත් සමඟ පමණි). වෙබ් අඩවි වේගය වැදගත් වන එකම හේතුව එය නොවේ. ගූගල් ශ්‍රේණිගත කිරීම් ඔබේ වෙබ් අඩවියේ ක්‍රියාකාරිත්වය සැලකිල්ලට ගනී