2019 අන්තර්ගත අලෙවිකරණ සංඛ්‍යාලේඛන

නිවැරදි ප්‍රවර්ධන මෙවලමක් සොයා ගැනීම ප්‍රේක්ෂකයා වෙත ළඟා වනවා පමණක් නොව, නරඹන්නන් සමඟ සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර ගැනීම දුෂ්කර දෙයකි. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ, අලෙවිකරුවන් මෙම ගැටළුව කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇති අතර, වඩාත්ම සුදුසු වන්නේ කුමක්දැයි බැලීමට විවිධ ක්‍රම අත්හදා බැලීම සහ ආයෝජනය කිරීම. කිසිවෙකු පුදුමයට පත් නොවන පරිදි, අන්තර්ගත අලෙවිකරණය වෙළඳ දැන්වීම් ලෝකයේ අංක එකේ ස්ථානයට පත්විය. බොහෝ අය උපකල්පනය කරන්නේ අන්තර්ගත අලෙවිකරණය පසුගිය වසර කිහිපය තුළ පමණක් බවයි