යූඑක්ස් නිර්මාණය සහ එස්.ඊ.ඕ: මෙම වෙබ් අඩවි මූලද්‍රව්‍ය දෙක ඔබේ වාසියට එකට වැඩ කරන්නේ කෙසේද

කාලයත් සමඟ වෙබ් අඩවි සඳහා අපේක්ෂාවන් විකාශනය වී ඇත. මෙම අපේක්ෂාවන් මඟින් වෙබ් අඩවියක් ලබා දිය යුතු පරිශීලක අත්දැකීම් සකසන ආකාරය පිළිබඳ ප්‍රමිතීන් සකසා ඇත. සෙවීම් සඳහා වඩාත්ම අදාළ හා සතුටුදායක ප්‍රති results ල ලබා දීමට සෙවුම් යන්ත්‍රවල ඇති ආශාව සමඟ, සමහර ශ්‍රේණිගත කිරීමේ සාධක සැලකිල්ලට ගනී. වර්තමානයේ වඩාත්ම වැදගත් එකක් වන්නේ පරිශීලක අත්දැකීම් (සහ එයට දායක වන විවිධ අඩවි අංග.). එබැවින් යූඑක්ස් අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් බව අනුමාන කළ හැකිය