දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය යටතේ සමාජ මාධ්‍යවල දීර් onge ායුෂ කරා යන මාර්ගය

ඇත්ත වශයෙන්ම, ඕනෑම නගරයක්, ලන්ඩන්, නිව් යෝර්ක්, පැරිස් හෝ බාර්සිලෝනා වටා ඇවිදින්න. ඔබ එය සමාජ මාධ්‍යවල බෙදා නොගත්තේ නම් එය සිදු නොවූ බව විශ්වාස කිරීමට ඔබට හේතු තිබේ. කෙසේ වෙතත්, එක්සත් රාජධානියේ සහ ප්‍රංශයේ පාරිභෝගිකයින් දැන් සමාජ මාධ්‍යවල වෙනස් අනාගතයක් ගැන සඳහන් කරයි. දශකයක් තුළ ස්නැප්චැට් තවමත් පවතිනු ඇතැයි පාරිභෝගිකයින් විශ්වාස කරන්නේ 14% ක් පමණක් බැවින් සමාජ මාධ්‍ය නාලිකා සඳහා අඳුරු අපේක්ෂාවන් පර්යේෂණයෙන් හෙළි වේ.