ලෑන්ඩින් පිටු සමඟ ඔබේ ෆේස්බුක් දැන්වීම් ව්‍යාපාරයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්නේ කෙසේද

ඕනෑම අන්තර්ජාල දැන්වීමක් සඳහා සතයක් වියදම් කිරීමෙන් පලක් නැත, එම දැන්වීම මිනිසුන් යවන පිටුව ඒවා ලැබීමට සූදානම් බව ඔබ සහතික කර නොමැති නම්. එය හරියට ඔබගේ නව අවන්හල ප්‍රවර්ධනය කරන පියාසර කරන්නන්, රූපවාහිනී දැන්වීම් සහ දැන්වීම් පුවරුවක් සෑදීම වැනි ය, පසුව, ඔබ ලබා දුන් ලිපිනයට මිනිසුන් පැමිණෙන විට, එම ස්ථානය අඳුරු, අඳුරු, මීයන්ගෙන් පිරී ඇති අතර ඔබ ආහාර වලින් තොරය. හොඳ නැහැ. මෙම ලිපිය a දෙස බලනු ඇත