මෘදුකාංගයක් ලෙස 2020 (SaaS) චර්න් අනුපාත සංඛ්‍යා ලේඛන

සේල්ස්ෆෝර්ස්, හබ්ස්පොට් හෝ මේල් චිම්ප් ගැන අපි කවුරුත් අසා ඇත්තෙමු. ඔවුන් සැබවින්ම SaaS වර්ධනයේ යුගය ආරම්භ කර තිබේ. SaaS හෝ මෘදුකාංගයක් ලෙස සේවාවක් යනු සරලවම කිවහොත් පරිශීලකයින් දායකත්ව පදනමක් මත මෘදුකාංගය ලබා ගන්නා විටය. ආරක්ෂාව, අඩු ගබඩා ඉඩකඩ, නම්‍යශීලී බව, වෙනත් අය අතර ප්‍රවේශවීමේ හැකියාව වැනි විවිධ වාසි සහිතව, SaaS මාදිලි ව්‍යාපාර වර්ධනය වීමට, පාරිභෝගික තෘප්තිය සහ පාරිභෝගික අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීමට අතිශයින්ම ful ලදායී බව ඔප්පු කර ඇත. මෘදුකාංග වියදම් 10.5 දී 2020% දක්වා වර්ධනය වනු ඇති අතර ඉන් වැඩි ප්‍රමාණයක් SaaS විසින් මෙහෙයවනු ලැබේ.