අතථ්‍ය සාප්පු සහකාර: ඊ-වාණිජ්‍යයේ ඊළඟ විශාල සංවර්ධනය?

එය 2019 වන අතර ඔබ ගඩොල් හා මෝටාර් සිල්ලර වෙළඳසැලකට ගමන් කරයි. නැත, මෙය විහිළුවක් නොවේ, එය පන්ච්ලයින් නොවේ. සිල්ලර වෙළඳාමෙන් ECommerce දිගින් දිගටම විශාල දෂ්ට කිරීම් සිදු කරයි, නමුත් ගඩොල් සහ මෝටාර් වල නවෝත්පාදන හා පහසුව සම්බන්ධයෙන් තවමත් සත්‍ය නොවූ සන්ධිස්ථාන තිබේ. අවසාන මායිම්වලින් එකක් වන්නේ මිත්‍රශීලී, ප්‍රයෝජනවත් සාප්පු සහායකයකු සිටීමයි. "මම ඔයාට උදව් කරන්නේ කෙසේ ද?" අපි ඇසීමට පුරුදු වී සිටින දෙයක්