විස්මිත අලෙවිකරණය සඳහා ඇදහිය නොහැකි අන්තර්ගත ලිවීමේ මෙවලම්

අන්තර්ගත ලිවීමේ බලය සහ සර්වබලධාරිත්වය විස්තර කිරීමට නිවැරදි වචන සොයා ගැනීම දුෂ්කර ය. මේ දිනවල සෑම කෙනෙකුටම ගුණාත්මක අන්තර්ගතයන් අවශ්‍යයි - ආධුනික බ්ලොග්කරුවන්ගේ සිට ජාත්‍යන්තර සමාගම් දක්වා ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන සහ සේවාවන් ප්‍රවර්ධනය කිරීමට උත්සාහ කරයි. වාර්තාවට අනුව, බ්ලොග් කරන සමාගම් වලට ඔවුන්ගේ බ්ලොග් නොවන සගයන්ට වඩා 97% වැඩි වෙබ් අඩවි වලට සබැඳි ලැබේ. තවත් අධ්‍යයනයකින් හෙළි වන්නේ ඔබේ වෙබ් අඩවියේ ප්‍රධාන කොටසක් ලෙස බ්ලොග් අඩවියක් නිරූපණය කිරීමෙන් ඔබට 434% ක හොඳ අවස්ථාවක් ලැබෙනු ඇති බවයි