ඊ-වාණිජ්‍යය නිෂ්පාදන සමාලෝචන: ඔබේ වෙළඳ නාමය සඳහා සබැඳි සමාලෝචන අත්‍යවශ්‍ය වීමට හේතු 7 ක්

ව්‍යාපාර සඳහා, විශේෂයෙන් ඊ-වාණිජ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ සිටින අයට, ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවි වල සමාලෝචන ඇතුළත් කිරීම වඩ වඩාත් සුලභ වන්නේ කෙසේදැයි යමෙකු දැක ඇති. මෙය අමිහිරි සිදුවීමක් නොව ගනුදෙනුකරුවන්ගේ විශ්වාසය ඉපැයීමට බෙහෙවින් effective ලදායී බව ඔප්පු වී ඇති සංවර්ධනයකි. ඊ-වාණිජ්‍යය ව්‍යාපාර සඳහා, ගනුදෙනුකරුවන්ගේ විශ්වාසය දිනා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ, විශේෂයෙන් පළමු වරට, ඔවුන්ට දැකීමට ක්‍රමයක් නොමැති නිසා