ස්නැප්චැට් ඩිජිටල් අලෙවිකරණය විප්ලවීය කරන්නේ ඇයි

සංඛ්යා ආකර්ෂණීයයි. අභ්‍යන්තර දත්ත වලට අනුව # ස්නැප්චැට් හි දෛනික සක්‍රීය පරිශීලකයින් මිලියන 100 කට අධික සංඛ්‍යාවක් සහ දෛනික වීඩියෝ දර්ශන බිලියන 10 කට වඩා තිබේ. ඩිජිටල් අලෙවිකරණයේ අනාගතයේදී සමාජ ජාලය ප්‍රධාන ක්‍රීඩකයෙකු බවට පත්වෙමින් තිබේ. 2011 දී දියත් කළ දින සිට මෙම කාලානුරූපී ජාලය වේගයෙන් වර්ධනය වී ඇත, විශේෂයෙන් ඩිජිටල් ස්වදේශීය පරම්පරාවේ ජංගම දුරකථන පමණක් භාවිතා කරන්නන් අතර. එය ඔබේ මුහුණට සමීප, සමීප සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවකි. Snapchat යනු ජාලයයි