සංචාරක කර්මාන්තයේ ප්‍රචාරණය සඳහා ආකෘති තුනක්: CPA, PPC, සහ CPM

ඔබට සංචාර වැනි ඉහළ තරඟකාරී කර්මාන්තයක සාර්ථක වීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ ඔබේ ව්‍යාපාරයේ ඉලක්ක සහ ප්‍රමුඛතා සමඟ සමපාත වන වෙළඳ ප්‍රචාරණ උපාය මාර්ගයක් තෝරා ගත යුතුය. වාසනාවකට මෙන්, ඔබේ වෙළඳ නාමය අන්තර්ජාලය හරහා ප්‍රවර්ධනය කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ බොහෝ උපාය මාර්ග තිබේ. අපි ඔවුන්ගෙන් වඩාත් ජනප්රිය සංසන්දනය කිරීමට සහ ඔවුන්ගේ වාසි සහ අවාසි ඇගයීමට තීරණය කළා. අවංකවම, සෑම තැනකම සහ සෑම විටම හොඳම තනි ආකෘතියක් තෝරා ගැනීමට නොහැකි ය. මේජර්