ගූගල් ප්ලේ වෙළඳසැලේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ඇප් එකක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට ways ලදායී ක්‍රම

ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් යෙදුමක් බෙදා හැරීමේ සරලම ක්‍රමය වන්නේ ගූගල් ප්ලේ වෙළඳසැලයි. බොහෝ විභව සේවාදායකයින් වෙත පැමිණීම අවම සංකීර්ණ ප්‍රවේශයයි. Play වෙළඳසැලේ පළමු යෙදුම මාරු කිරීම එතරම් කරදරකාරී නොවේ, ඉඟි කිහිපයක් සහ ඔබේ යෙදුම බාගත කිරීම සඳහා සූදානම් කරන්න. ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් යෙදුම් සංවර්ධකයින් ඔබට උපරිම ප්‍රේක්ෂකයින්ට ලැබිය හැකි හොඳම යෙදුම ලබා දීමට උත්සාහ කරයි. ඔබ ගත කළේ අ