ඔබේ ආයතනික වීඩියෝ වල සලකුණ අහිමි නොවන්නේ ඇයි සහ ඒ ගැන කුමක් කළ යුතුද?

යමෙකු “ආයතනික වීඩියෝ” යැයි පැවසූ විට ඔවුන් අදහස් කරන්නේ කුමක්දැයි අපි කවුරුත් දනිමු. න්‍යාය අනුව, මෙම යෙදුම සංස්ථාවක් විසින් සාදන ඕනෑම වීඩියෝවකට අදාළ වේ. එය උදාසීන විස්තරයක් විය, නමුත් එය තවදුරටත් නොවේ. මේ දිනවල, බී 2 බී අලෙවිකරණයේ අපගෙන් බොහෝ දෙනෙක් පවසන්නේ සුළු වීඩියෝ පටයක් සහිත ආයතනික වීඩියෝවකි. එයට හේතුව ආයතනික වීඩියෝව අවලස්සන වීමයි. ආයතනික වීඩියෝව සෑදී ඇත්තේ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවක සහයෝගයෙන් වැඩ කරන ඕනෑවට වඩා ආකර්ශනීය සහයකයින්ගේ කොටස්වලිනි. ආයතනික