නිර්මාණශීලීත්වයට බාධා නොකර ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කිරීමට ක්‍රම 5 ක්

ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ කතාබහට ලක්වන විට අලෙවිකරුවන්ට සහ නිර්මාණකරුවන්ට ටිකක් අපැහැදිලි විය හැකිය. මෙය පුදුමයක් නොවේ. සියල්ලට පසු, අපි ඔවුන්ව කුලියට ගන්නේ ඔවුන්ගේ මුල්, පරිකල්පනීය හා සාම්ප්‍රදායික නොවන හැකියාව සඳහා ය. අපට අවශ්‍ය වන්නේ ඔවුන් නිදහසේ සිතීම, අපව පරාජිත මාවතෙන් ඉවත් කිරීම සහ ජනාකීර්ණ වෙළඳපලක කැපී පෙනෙන නව්‍ය සන්නාමයක් ගොඩනැගීමයි. එවිට අපට හැරී අපගේ නිර්මාණ ඉතා ව්‍යුහාත්මක, ක්‍රියාවලියට නැඹුරු රීති අනුගාමිකයන් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කළ නොහැක