2018 සඳහා කාබනික සෙවුම් සංඛ්‍යාලේඛන: SEO ඉතිහාසය, කර්මාන්ත සහ ප්‍රවණතා

සෙවුම් යන්ත්‍ර ප්‍රශස්තකරණය යනු ස්වාභාවික, කාබනික හෝ උපයාගත් ප්‍රති .ල ලෙස හැඳින්වෙන වෙබ් සෙවුම් යන්ත්‍රයක නොගෙවූ ප්‍රති result ලයක වෙබ් අඩවියක හෝ වෙබ් පිටුවක මාර්ගගත දෘශ්‍යතාවයට බලපාන ක්‍රියාවලියයි. සෙවුම් යන්ත්‍රවල කාල නියමය දෙස බලමු. 1994 - පළමු සෙවුම් යන්ත්‍රය වන අල්ටාවිස්ටා දියත් කරන ලදී. Ask.com ජනප්‍රියත්වය අනුව සබැඳි ශ්‍රේණිගත කිරීම ආරම්භ කළේය. 1995 - Msn.com, Yandex.ru සහ Google.com දියත් කරන ලදී. 2000 - චීන සෙවුම් යන්ත්‍රයක් වන Baidu දියත් කරන ලදී.