ගනුදෙනුවෙන් පසු: පාරිභෝගික සාර්ථක ප්‍රවේශයක් සමඟ ගනුදෙනුකරුවන්ට සලකන්නේ කෙසේද?

ඔබ විකුණුම්කරුවෙක්, ඔබ විකුණුම් කරන්න. ඔබ විකුණුම්. එපමණයි, ඔබ සිතන්නේ ඔබේ කාර්යය අවසන් වී ඇති අතර ඔබ ඊළඟ එකට යන්න. සමහර විකුණුම්කරුවන් තමන් දැනටමත් කර ඇති විකුණුම් කළමණාකරණය කිරීම ආරම්භ කළ යුත්තේ කවදාද සහ විකිණීම නැවැත්විය යුත්තේ කවදාදැයි නොදනී. සත්‍යය නම්, අලෙවියෙන් පසු පාරිභෝගික සම්බන්ධතා මෙන්ම පෙර විකුණුම් සබඳතාද වැදගත් වේ. ඔබේ ව්‍යාපාරයට එහි අලෙවියෙන් පසු පාරිභෝගික සබඳතා වඩා හොඳ කර ගැනීමට ප්‍රගුණ කළ හැකි පරිචයන් කිහිපයක් තිබේ. එකට, මෙම පුරුදු වේ

ජන විකාශනයෙන් ඔබ්බට: මැනිය හැකි ක්‍රියාකාරිත්වයට හේතු වන උසස් ප්‍රේක්ෂක ඛණ්ඩනය කිරීමේ වර්ග

අලෙවිකරණ ස්වයංක්‍රීයකරණය සඳහා ඔබ විශ්වාස කරන ඕනෑම ගුරුතුමියට ස්තූතියි. බොහෝ විට, අපි ඊයම් සම්බන්ධ කර ගැනීම සහ පෝෂණය කිරීම සඳහා අලෙවිකරණ ස්වයංක්‍රීයකරණය භාවිතා කරමු. බිංදු ප්‍රචාරණ ව්‍යාපාර මඟින් මෙය සාක්ෂාත් කරගත හැකි අතර, ඔවුන්ට ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා චර්යාත්මක-ප්‍රේරක දැනුම් දීම්. තැපැල් ඒකාබද්ධ කිරීම ස්වර්ගයෙන් එවන ලද තවත් ලක්ෂණයකි. සෑම ග්‍රාහකයෙකුගේම නමක් සහ ඔබේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයේ පළමු පේළිය ඇතුළත් කිරීමේ අවස්ථාව අසාර්ථක පරිවර්තන-ක්ලින්චර් වේ… නැතහොත් එසේ ද? සත්‍යය නොවේ