ඕනෑම වෙළඳපලක ලාභදායී ස්ථාන පහ

මගේ කලින් ආයතනික ජීවිතය තුළ, නිෂ්පාදන සෑදූ පුද්ගලයින් සහ ඒවා අලෙවිකර විකුණන පුද්ගලයින් අතර සන්නිවේදන පරතරය ගැන මම නිරන්තරයෙන් මවිතයට පත් වීමි. ටින්කරර් සහ සමාජ ගැටලු විසඳන්නෙකු වන මම සෑම විටම නිෂ්පාදකයින් සහ අලෙවිකරුවන් අතර ඇති පරතරය පියවා ගැනීමට ක්‍රමයක් සෙවීමට උත්සාහ කරමි. සමහර විට මෙම උත්සාහයන් සාර්ථක විය, සමහර විට ඒවා එසේ නොවීය. එහෙත් එහි අභ්‍යන්තර කටයුතු විසඳීමට උත්සාහ කිරීමේදී

නයික් හෝ කොකාකෝලා වැනි ඔබේ වෙළඳ නාමය ගොඩනැගීමේ රහස

ඇමරිකානු වෙළඳ නාම ව්‍යුහය තුළ ඇත්ත වශයෙන්ම ඇත්තේ වෙළඳ නාම වර්ග දෙකක් පමණි: පාරිභෝගික කේන්ද්‍රීය හෝ නිෂ්පාදන කේන්ද්‍රීය. ඔබ ඔබේ වෙළඳ නාමය සමඟ කිසියම් වැඩක් කිරීමට යන්නේ නම්, හෝ වෙනත් කෙනෙකුගේ වෙළඳ නාමයක් සමඟ මුදල් ගෙවීමට ඔබට මුදල් ලැබෙන්නේ නම්, ඔබ සතුව ඇති වෙළඳ නාමය කුමක්දැයි ඔබ හොඳින් දනී.