ව්‍යාපාර වටිනාකමට හේතු වන අලෙවිකරණ අන්තර්ගතය ලිවීමේ උපදෙස් 5 ක්

බලගතු අලෙවිකරණ පිටපතක් නිර්මාණය කිරීම ඔබේ රසිකයින්ට වටිනාකමක් ලබා දීම දක්වා පහළට පැමිණේ. මෙය එක රැයකින් සිදු නොවේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, විවිධ ප්‍රේක්ෂකයින් සඳහා අර්ථවත් හා ful ලදායී වන අලෙවිකරණ අන්තර්ගතයන් ලිවීම විශාල කාර්යයකි. මෙම ඉඟි පහ නවකයින් සඳහා උපායමාර්ගික ආරම්භක ස්ථානයක් සපයන අතර වඩාත් පළපුරුදු පුද්ගලයින් සඳහා ගැඹුරු ප්‍ර wisdom ාවක් ලබා දෙයි. ඉඟිය # 1: මනසෙහි අවසානය සමඟ ආරම්භ කරන්න සාර්ථක අලෙවිකරණයේ පළමු මූලධර්මය වන්නේ දර්ශනයක් තිබීමයි. මෙම දැක්ම