මූසෙන්ඩ්: විද්‍යුත් තැපැල් අලෙවිකරණය සහ ස්වයංක්‍රීයකරණය

සම්මානලාභී ඊමේල් අලෙවිකරණ සහ ස්වයංක්‍රීය වේදිකාව වන මූසෙන්ඩ්, ඊමේල් අලෙවිකරණ විශේෂාංග, මිල සැලසුම් සහ මුදල් සඳහා වටිනාකම එහි අඛණ්ඩතාව, විශිෂ්ටත්වය සඳහා කැපවීම සහ පාරිභෝගික සහාය කාර්ය සාධනය සමඟ නැවත අර්ථ දක්වා ඇත. වසර 8 ක් වැනි කෙටි කාලයක් තුළදී, ඉහළ පෙළේ නියෝජිත ආයතන සහ ටෙඩ්-එක්ස් සහ අයිඑන්ජී වැනි බහුජාතික සමාගම් සමඟ ලොව පුරා රැඳී සිටීමට මූසෙන්ඩ් සමත් වී තිබේ. අයිඑස්ඕ සහතික කළ සහ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට අනුකූල වූ කර්මාන්තයේ පළමු වේදිකාව මූසෙන්ඩ් වන අතර එමඟින් එහි භාවිතයන් සනාථ වේ