ඉල්ලුම පුරෝකථනය කිරීම සඳහා සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන ව්‍යවසායන්: පෙප්සිකෝ

අද පාරිභෝගික ඉල්ලුම වෙන කවරදාටත් වඩා වේගයෙන් වෙනස් වේ. එහි ප්‍රති As ලයක් ලෙස නව නිෂ්පාදන දියත් කිරීම් අතිශයින් ඉහළ මිල ගණන් යටතේ අසාර්ථක වේ. සියල්ලට පසු, වෙළඳපල නිවැරදිව තක්සේරු කිරීම සහ ඉල්ලුම පුරෝකථනය කිරීම සඳහා ටෙරාබයිට් දත්ත අවශ්‍ය වේ, ඒවා විකුණුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා, ඊ-වාණිජ්‍ය ගනුදෙනු, තොගයෙන් පිටත ඉතිහාසය, මිලකරණ සාමාන්‍ය, ප්‍රවර්ධන සැලසුම්, විශේෂ සිදුවීම්, කාලගුණ රටා සහ තවත් බොහෝ සාධක. ඊට එකතු කිරීම සඳහා, බොහෝ ව්‍යාපාර අනාගත මිලදී ගැනීම් පුරෝකථනය කිරීම සඳහා මාර්ගගත පාරිභෝගික සංවාදයක් යෙදවීමේ වැදගත්කම නොසලකා හරිති