ස්නායු නිර්මාණය යනු කුමක්ද?

නියුරෝ ඩිසයින් යනු නව හා වර්ධනය වන ක්ෂේත්‍රයක් වන අතර එය වඩාත් effective ලදායී මෝස්තර නිර්මාණය කිරීමට උපකාරී වන පරිදි මනස විද්‍යාවන්හි තීක්ෂ්ණ බුද්ධිය අදාළ වේ. මෙම අවබෝධය ප්‍රධාන මූලාශ්‍ර දෙකකින් පැමිණිය හැකිය: ස්නායු නිර්මාණයේ පොදු මූලධර්ම මානව දෘශ්‍ය පද්ධතිය සහ දර්ශනයේ මනෝ විද්‍යාව පිළිබඳ ශාස්ත්‍රීය පර්යේෂණවලින් උපුටා ගත් හොඳම භාවිතයන්. දෘශ්‍ය අංග නොදැනීමට අපගේ දෘශ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ කුමන අංශ වඩාත් සංවේදීද යන්න මෙයට ඇතුළත් වේ, එමඟින් නිර්මාණකරුවන්ට රචනා කිරීමට උපකාරී වේ