ප්‍රකාශන හා අලෙවිකරණයේ වී.ආර්

නවීන අලෙවිකරණයේ ආරම්භයේ සිටම, වෙළඳ නාමයන් අවසාන පරිශීලකයින් සමඟ සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර ගැනීම සාර්ථක අලෙවිකරණ උපාය මාර්ගයක හරය බව වටහාගෙන ඇත - හැඟීම් අවුස්සන හෝ අත්දැකීමක් ලබා දෙන දෙයක් නිර්මාණය කිරීම බොහෝ විට වඩාත්ම කල්පවතින හැඟීමක් ඇති කරයි. අලෙවිකරුවන් වැඩි වැඩියෙන් ඩිජිටල් සහ ජංගම උපක්‍රම වෙත යොමුවීමත් සමඟම, අවසන් පරිශීලකයින් සමඟ ගිලී යන ආකාරයකින් සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව අඩු වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, අතථ්‍ය යථාර්ථය (වීආර්) ගිලී ගිය අත්දැකීමක් ලෙස පොරොන්දුව ඇත