“සන්දර්භය අලෙවිකරණය” යන්නෙන් සැබවින්ම අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

අන්තර්ගතය, සන්නිවේදනය සහ කතන්දර වලින් බැහැර වෘත්තියක් කර ඇති අයෙකු ලෙස, “සන්දර්භය” භූමිකාව සඳහා මගේ හදවතේ විශේෂ ස්ථානයක් ඇත. අප සන්නිවේදනය කරන දේ - ව්‍යාපාරයේදී හෝ අපගේ පෞද්ගලික ජීවිතයේදී වේවා - අපගේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට අදාළ වන්නේ පණිවිඩයේ සන්දර්භය තේරුම් ගත් විට පමණි. සන්දර්භය නොමැතිව අර්ථය නැති වී යයි. සන්දර්භය නොමැතිව, ඔබ ඔවුන් සමඟ සන්නිවේදනය කරන්නේ ඇයි, ඔවුන් රැගෙන යා යුතු දේ සහ අවසානයේ ඔබේ පණිවිඩය ඇයි යන්න පිළිබඳව ප්‍රේක්ෂකයින් ව්‍යාකූල වේ.