බැලූ බැල්මට ජංගම සූදු අලෙවිකරණය, ක්‍රියාකරුවන්ගෙන් හොඳම ඉගෙනීම්

දශකයක් තුළ ස්මාර්ට් ෆෝන් හොඳින් හා සැබවින්ම අත්පත් කර ගෙන තිබේ. 2018 වන විට ලොව පුරා ස්මාර්ට්ෆෝන් භාවිතා කරන්නන් බිලියන 2.53 ක් සිටින බව දත්ත පෙන්වා දෙයි. සාමාන්‍ය පරිශීලකයාට ඔවුන්ගේ උපාංගයේ යෙදුම් 27 ක් ඇත. එතරම් තරඟකාරිත්වයක් ඇති විට ව්‍යාපාර ශබ්දය අඩු කරන්නේ කෙසේද? පිළිතුර පවතින්නේ යෙදුම් අලෙවිකරණය සඳහා දත්ත පදනම් කරගත් ප්‍රවේශයක් සහ තම ක්ෂේත්‍රයන්හි එය විනාශ කරන ජංගම අලෙවිකරුවන්ගේ ඉගෙනීම් අවබෝධ කර ගැනීමෙනි. සූදු අංශය,