සමාජ මාධ්‍ය යුගයේ පරිශීලක-ජනනය කළ අන්තර්ගතයන් උත්තරීතර වන්නේ ඇයි?

මෙතරම් කෙටි කාලයක් තුළ තාක්‍ෂණය පරිණාමය වී ඇති ආකාරය දැකීම පුදුම සහගතය. අන්තර්ජාල වෙළඳපොලේ ආධිපත්‍යය දරන නැප්ස්ටර්, මයිස්පේස් සහ ඒඕඑල් ඩයල්-අප්ගේ කාලය බොහෝ කල් ගෙවී ඇත. අද සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා ඩිජිටල් විශ්වයේ උත්තරීතර වේ. ෆේස්බුක් සිට ඉන්ස්ටග්‍රෑම් දක්වා Pinterest දක්වා මෙම සමාජ මාධ්‍ය අපගේ එදිනෙදා ජීවිතයේ අනිවාර්ය අංග බවට පත්ව ඇත. අපි සෑම දිනකම සමාජ මාධ්‍ය සඳහා කොපමණ කාලයක් ගත කරනවාද යන්න ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු නොකරන්න. ස්ටැස්ටිස්ටාට අනුව,