ඔබව බියගන්වන්නේ නැති ගූගල් විශ්ලේෂණ උපකරණ පුවරු 5 ක්

ගූගල් විශ්ලේෂණ බොහෝ අලෙවිකරුවන් බිය ගැන්විය හැකිය. අපගේ අලෙවිකරණ දෙපාර්තමේන්තු සඳහා දත්ත පදනම් කරගත් තීරණ කෙතරම් වැදගත් දැයි මේ වන විට අපි කවුරුත් දනිමු, නමුත් අපගෙන් බොහෝ දෙනෙක් ආරම්භ කළ යුත්තේ කොතැනින්දැයි නොදනී. ගූගල් විශ්ලේෂණ යනු විශ්ලේෂණාත්මක මනසකින් යුත් අලෙවිකරුවෙකු සඳහා වන ප්‍රබල මෙවලමක් වන නමුත් අපගෙන් බොහෝ දෙනෙකුට වැටහෙනවාට වඩා එය ළඟා විය හැකිය. ගූගල් විශ්ලේෂණ වලින් ආරම්භ කරන විට, ඔබ කළ යුතු පළමු දෙය නම් ඔබේ විශ්ලේෂණ කුඩා ප්‍රමාණයේ කොටස් වලට වෙන් කිරීමයි. සාදන්න