අතහැර දැමූ කරත්ත අඩු කිරීම මෙම නිවාඩු සමය: අලෙවියට බලපෑම් කිරීමට උපදෙස් 8 ක්

ඉලක්කගත කළමණාකරුවෙකු ඔහුගේ පිටවීමේ මුදුනේ සිටගෙන, කළු සිකුරාදා සාප්පු සවාරි යන්නන්ට දොර විවර කිරීමට පෙර ඔහුගේ කාර්ය මණ්ඩලයට කුරිරු කතාවක් කරමින්, ඔහුගේ භටයන් ඔවුන් යුද්ධයට සූදානම් කරන ලෙසට පෙළ ගැසෙන වීඩියෝවක් මම මෑතකදී නැරඹුවෙමි. 2016 දී, කළු සිකුරාදා දිනය විය හැකි වෙන කවරදාටත් වඩා විශාල විය. සාප්පු හිමියන් පසුගිය වසරට වඩා සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 10 ක් වියදම් කළද, 2016 ට වඩා කළු සිකුරාදා සාප්පු හිමියන් මිලියන XNUMX ක් සිටියහ