පාරිභෝගික ගමනට ක්ෂුද්‍ර මොහොත්වල බලපෑම

අපි වැඩි වැඩියෙන් ඇසීමට පටන් ගෙන ඇති උණුසුම් අලෙවිකරණ ප්‍රවණතාවක් වන්නේ ක්ෂුද්‍ර මොහොතයි. ක්ෂුද්‍ර මොහොත වර්තමානයේදී ගැනුම්කරුවන්ගේ හැසිරීම් සහ අපේක්ෂාවන්ට බලපෑම් කරන අතර ඒවා පාරිභෝගිකයින් කර්මාන්ත හරහා සාප්පු යන ආකාරය වෙනස් කරයි. නමුත් ක්ෂුද්‍ර මොහොත යනු කුමක්ද? ඔවුන් පාරිභෝගික ගමන හැඩගස්වන්නේ කුමන ආකාරවලින්ද? ඩිජිටල් අලෙවිකරණ ලෝකයේ ක්ෂුද්‍ර මොහොත පිළිබඳ අදහස කෙතරම් අළුත්ද යන්න තේරුම් ගැනීම වැදගත්ය. ගූගල් සමඟ සිතන්න ස්මාර්ට්ෆෝන් තාක්‍ෂණය විප්ලවීය වන ආකාරය පිළිබඳ පර්යේෂණ සඳහා ගාස්තු අය කරයි