සෑම ජංගම යෙදුම් සංවර්ධකයෙකුම 2020 සඳහා දැනගත යුතු ප්‍රවණතා

ඔබ කොතැනක බැලුවත් ජංගම තාක්‍ෂණය සමාජයට ඒකාබද්ධ වී ඇති බව පැහැදිලිය. ඇලයිඩ් මාර්කට් රිසර්ච්ට අනුව, ගෝලීය යෙදුම් වෙළඳපල ප්‍රමාණය 106.27 දී ඩොලර් බිලියන 2018 ක් වූ අතර 407.31 වන විට එය ඩොලර් බිලියන 2026 දක්වා ළඟා වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. යෙදුමක් ව්‍යාපාර සඳහා ගෙන එන වටිනාකම අවතක්සේරු කළ නොහැක. ජංගම වෙළඳපල අඛණ්ඩව වර්ධනය වන විට, සමාගම් තම සේවාදායකයින් ජංගම යෙදුමක් සමඟ සම්බන්ධ කිරීමේ වැදගත්කම on ාතීය ලෙස ඉහළ යයි. සංක්‍රාන්තිය හේතුවෙන්