මූල පද ශ්‍රේණිගත කිරීම කිසි විටෙකත් ඔබේ ප්‍රාථමික කාර්ය සාධනය මෙට්‍රික් නොවිය යුත්තේ ඇයි

වැඩි කලකට පෙර, SEO උපාය මාර්ග ප්‍රධාන වශයෙන් සමන්විත වූයේ මූල පදවල ශ්‍රේණිගත කිරීම ය. උද් .ෝෂනයක කාර්යසාධනය මැනීමට මූලික සාධකය වූයේ වචන ය. වෙබ් අඩවි තනන්නන් වෙබ් අඩවි මූල පදවලින් පුරවන අතර ප්‍රති .ල දැකීමට සේවාදායකයින් කැමති වේ. කෙසේ වෙතත්, ප්‍රති results ල වෙනස් චිත්‍රයක් පෙන්වයි. ආරම්භකයින් සඳහා වන ඔබේ SEO නිබන්ධනය ගූගල් මෙවලම් භාවිතා කර මූල පද සොයා ගැනීමටත් පසුව ඒවා වෙබ් අඩවියේ තැබීමටත් ඇතුළත් වේ නම්, එය එසේ විය හැකිය