නව ඇඩ්වර්ඩ්ස් පරිවර්තන වාර්තාකරණයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්නේ කෙසේද

ඔබ කැමති කුමන ඒවාද: වෙබ් අඩවි නැරඹීම් 1,000 ක් ආකර්ෂණය කර ගන්නා අවධානය දිනා ගන්නා ඩිජිටල් දැන්වීම? නැතහොත් මෙතෙක් ක්ලික් කිරීම් 12 ක් ලැබී ඇති මන්දගාමී ක්‍රියාකාරිත්වයද? එය උපක්‍රමශීලී ප්‍රශ්නයකි. පිළිතුර ද නැත. අවම වශයෙන්, එම අමුත්තන්ගෙන් කොපමණ සංඛ්‍යාවක් හැරී ඇත්දැයි ඔබ දැන ගන්නා තෙක් නොවේ. සුදුසුකම් ලත් පරිවර්තන ක්‍රියාවන් දුසිමක ප්‍රති ing ලයක් ලෙස සුපිරි ඉලක්කගත දැන්වීමක් පරිවර්තනය නොකරන සුදුසුකම් නොලත් අමුත්තන් සිය ගණනක් ආකර්ෂණය කරන වෙළඳ දැන්වීම් වලට වඩා දස ගුණයකින් වටී. ලෝකයක