පිටස්තර අලෙවිකරුවන් චීනයේ සාර්ථක වන ආකාරය

2016 දී චීනය ලෝකයේ වඩාත්ම සංකීර්ණ, සිත් ඇදගන්නාසුළු හා ඩිජිටල් සම්බන්ධිත වෙළඳපොලක් වූ නමුත් ලෝකය අඛණ්ඩව පාහේ සම්බන්ධ වෙමින් පවතින බැවින් චීනයේ අවස්ථා ජාත්‍යන්තර සමාගම් සඳහා වඩාත් ප්‍රවේශ විය හැකිය. ඇප් ඇනී මෑතකදී ජංගම ගම්‍යතාව පිළිබඳ වාර්තාවක් නිකුත් කරමින් චීනය යෙදුම් වෙළඳසැල් ආදායමේ විශාලතම වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරයි. මේ අතර, චීනයේ සයිබර් අවකාශ පරිපාලනය විසින් යෙදුම් වෙළඳසැල් රජය වෙත ලියාපදිංචි විය යුතු බවට නියෝග කර තිබේ