ට්වීට් කිරීමට හෝ ට්වීට් කිරීමට නොවේ

ඔබේ ඩිජිටල් උපාය මාර්ගයට ට්විටර් නිවැරදි දැයි තීරණය කිරීමට ආරම්භක මාර්ගෝපදේශයක් ඔවුන් ඔවුන්ගේ පරිශීලකයින් 'ලබා නොගනී'! කොටස් පහත වැටී ඇත! එය අවුල් සහගතයි! ඒක මැරෙනවා! අලෙවිකරුවන් - සහ භාවිතා කරන්නන් - මෑතකදී ට්විටර් ගැන පැමිණිලි ඕනෑ තරම් තිබේ. කෙසේ වෙතත්, ලොව පුරා මිලියන 330 කට අධික ක්‍රියාකාරී පරිශීලකයින් සිටින අතර, සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාව ඉතා හොඳින් ක්‍රියාත්මක වන බව පෙනේ. අඛණ්ඩව කාර්තු තුනක් සඳහා භාවිතය වේගවත් වී ඇති අතර, පැහැදිලි සෘජු තරඟකරුවෙකු නොපෙනෙන විට ට්විටර් අවට ඇත