කෘතිම බුද්ධිය ව්‍යාපාරවලට උදව් කරන්නේ කෙසේද?

කෘතිම බුද්ධිය එහි හැකියාවන් සමඟ මෘදුකාංග කර්මාන්තය තුළ දීප්තිමත් ලෙස බබළයි. සමාගම් කෘතිම බුද්ධිය උපයෝගී කරගනිමින් එය පරිමාණයෙන් හා පරිණාමය වෙමින් පවතී. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ, කෘතිම බුද්ධිය පිළිබඳ සාර්ථක කථා රාශියක් අප අසා ඇත. ඇමේසන් මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාවයේ සිට ජීඊ දක්වා එහි උපකරණ පවත්වා ගෙන යාම දක්වා කෘතිම බුද්ධිය විශිෂ්ටයි. වර්තමාන ලෝකයේ විශාල සමාගම් පමණක් නොව කුඩා පරිමාණ කර්මාන්ත ද විශාල වශයෙන් මතුවෙමින් තිබේ. කෘතිම

බ්ලොක්චේන් ඊ-වාණිජ්‍ය කර්මාන්තයේ පරිවර්තනයට ඉන්ධන සපයන ආකාරය

ඊ-වාණිජ්‍ය විප්ලවය සාප්පු වෙරළට පහර දුන් ආකාරය මෙන්, බ්ලොක්චේන් තාක්‍ෂණයේ තවත් වෙනසක් සඳහා සූදානම්ව සිටින්න. ඊ-වාණිජ්‍යය කර්මාන්තයේ ඇති අභියෝග කුමක් වුවත්, බ්ලොක්චේන් පොරොන්දු වන්නේ ඒවායින් බොහොමයක් ආමන්ත්‍රණය කර විකිණුම්කරුට මෙන්ම ගැනුම්කරුට ව්‍යාපාර පහසු කරවන බවයි. බ්ලොක්චේන් ඊ-වාණිජ්‍ය කර්මාන්තයට ධනාත්මක ප්‍රතිලාභයක් ලබා දෙන්නේ කෙසේදැයි දැන ගැනීමට, පළමුව, බ්ලොක්චේන් තාක්‍ෂණයේ වාසි සහ