කුකීස් රහිත අනාගතයක් සඳහා සූදානම් වීමට සන්දර්භීය වෙළඳ දැන්වීම් අපට උපකාර කරන්නේ කෙසේද?

ගූගල් මෑතකදී නිවේදනය කළේ ක්‍රෝම් බ්‍රව්සරයේ තෙවන පාර්ශවීය කුකීස් ඉවත් කිරීමේ සැලැස්ම ප්‍රමාද කරමින් 2023 වන තෙක් එය මුලින් සැලසුම් කළාට වඩා වසරකට පසුව බවයි. කෙසේ වෙතත්, මෙම නිවේදනය පාරිභෝගික පෞද්ගලිකත්‍වය සඳහා වූ සටනේ පසුගාමී පියවරක් සේ හැඟී ගියත්, තුන්වන පාර්ශවීය කුකීස් භාවිතය හෙළා දැකීමේ සැලැස්ම පුළුල් කර්මාන්ත විසින් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරයි. ඇපල් සිය iOS 14.5 යාවත්කාලීන කිරීමේ කොටසක් ලෙස අයිඩීඑෆ්ඒ (දැන්වීම්කරුවන් සඳහා හැඳුනුම්පත) වෙත වෙනස්කම් දියත් කළේය