ඔබේ කුඩා ව්‍යාපාරය වර්ධනය කිරීමට උපකාරී වන යූ ටියුබ් වීඩියෝ වර්ග 10 ක්

පූසා වීඩියෝ සහ අසාර්ථක සම්පාදනයන්ට වඩා යූ ටියුබ් වෙත තවත් බොහෝ දේ ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම, තවත් බොහෝ දේ ඇත. මන්ද ඔබ වෙළඳ නාම පිළිබඳ දැනුවත්භාවය වැඩි කිරීමට හෝ විකුණුම් වැඩි කිරීමට උත්සාහ කරන නව ව්‍යාපාරයක් නම්, යූ ටියුබ් වීඩියෝ ලිවීම, චිත්‍රපට කිරීම සහ ප්‍රවර්ධනය කරන්නේ කෙසේද යන්න දැන ගැනීම 21 වන සියවසේ අත්‍යවශ්‍ය අලෙවිකරණ කුසලතාවකි. අදහස් විකුණුම් බවට පරිවර්තනය කරන අන්තර්ගතයක් නිර්මාණය කිරීමට ඔබට විශාල අලෙවිකරණ අයවැයක් අවශ්‍ය නොවේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයක් සහ වෙළඳාමේ උපක්‍රම කිහිපයක් පමණි. ඔබට පුළුවන්