වෙබ් අඩවි ප්‍රතිනිර්මාණය: තවත් වෙබ් අඩවි පරිවර්තන ජනනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියකි

ඔබ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කර ආලෝකයේ වේගයකින් එය සමෘධිමත් කිරීමට සිහින මැව්වාද? හොඳ අදහසක් සහ හොඳ තත්ත්වයේ නිෂ්පාදනයක් තිබීම ගනුදෙනුකරුවන්ට අඩිය තැබීමට ප්‍රමාණවත් නොවේ. ඔබේ වෙළඳ නාමය ස්වල්පයක් කරා ළඟා වී ඔබේ සාර්ථකත්වය සඳහා ඔබ කට වචනයෙන් යැපෙන්නේ නම්, ඔබට දීප්තිමත් අනාගතයක් ලබා ගැනීමට දශකයක් ගතවනු ඇත. . ඔබේ ව්‍යාපාරයේ විකුණුම් ඉහළ නැංවීම සඳහා වූ වෙබ් අඩවිය මේ තාක්‍ෂණික ලෝකයේ, ව්‍යාප්ත වීමට

SEO සහ පරිවර්තනය වැඩි කිරීම සඳහා Prestashop ප්‍රශස්ත කරන්නේ කෙසේද

අන්තර්ජාල වෙළඳසැලක් හරහා ව්‍යාපාර පැවැත්වීම මේ දිනවල සුලබ දෙයක් වන්නේ අන්තර්ජාලය හරහා ගංවතුර ගනනාවක් ඇති අන්තර්ජාල වෙළඳසැල් ය. Prestashop යනු එවැනි බොහෝ වෙබ් අඩවි පිටුපස ඇති පොදු තාක්‍ෂණයකි. Prestashop යනු විවෘත මූලාශ්‍ර ඊ-වාණිජ්‍ය මෘදුකාංගයකි. ලොව පුරා වෙබ් අඩවි 250,000 ක් (0.5% ක් පමණ) ප්‍රෙස්ටෂොප් භාවිතා කරයි. ජනප්‍රිය තාක්‍ෂණයක් වන ප්‍රෙස්ටෂොප්, ප්‍රෙස්ටෂොප් භාවිතයෙන් සාදන ලද වෙබ් අඩවියක් කාබනික සෙවුමේ (එස්.ඊ.ඕ) ඉහළ ශ්‍රේණිගත කිරීම සහ වැඩි පරිවර්තන ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රශස්තිකරණය කළ හැකි ක්‍රම කිහිපයක් සපයයි. ඉලක්කය